Positive change begins with thinking collaboratively together - the City and the community. Every conversation could begin with “Yes, we can. Let’s explore your ideas together.”

A Reason to Vote

I will work to improve the tree and urban forest policies, in order to be more responsive to tree replacement expectations and climate change pressures.

A Reason to Vote

I will continue to work to introduce programs that support developers who provide needed amenities within the city's core and surrounding neighbourhoods.

A Reason to Vote

Skateparks, spray parks and other social amenities are important to the health of our community and our youth, and must be supported.

A Reason to Vote

The community needs to work together to envision and plan for a future concert hall and civic arts space.

A Reason to Vote

I will work toward the expansion of the park system, particularly in areas with flooding risk.

A Reason to Vote

I will continue to work with Red Deer College in their efforts to gain degree granting and to further enhance their downtown campus.

A Reason to Vote

The Red Deer Regional Airport is primary to establishing a diversified economy. Expanded services must be invited and supported.

A Reason to Vote

I will continue to advocate for better transit frequency and routes within the city and region.

A Reason to Vote

I will continue to advocate for green energy use, and waste to energy strategies. We need to district energy production to create financial sustainability.

A Reason to Vote

The health of a city can be determined by examining its downtown. Through revitalization and focused effort we create a compelling heart for the community that will be a gift that everyone can be proud to share.

A Reason to Vote

I will continue to work to find ways of highlighting community priorities that provide better services for our taxes, while minimizing civic debt.

A Reason to Vote

A 1% tax increase equates to $20 per home owner annually. When we understand the community's values and carefully listen we can minimize taxes and use what is collected in a way that improves quality of life for all.

A Reason to Vote

By shifting City policy and working innovatively with the property owners we can turn brownfield sites and abandoned buildings into valuable community assets.

A Reason to Vote

Dead trees on city owned boulevards and streets should be replaced within one season.

A Reason to Vote

Utility bills should be based solely on consumption. The less you use the less you pay.

A Reason to Vote

Arts & culture lead to healthy economies and vibrant cities. As we thoughtfully help our community design and create amenities we attract new investment in Red Deer.

A Reason to Vote

People-centric projects enhance the quality of life and lead to economic stability. Careful consultation with the community can help the City with annual planning and budgeting. The most important projects should always come first.

A Reason to Vote

I support the planning and construction of a 50 meter pool as envisioned by the Central Alberta Aquatics Centre supporters.

A Reason to Vote

Platform

Naniniwala ako na ang City Council ay dapat kumakatawan, sumusuporta at nagbibigay boses para sa lahat ng mamamayan ng Red Deer para tumulong sa paglikha ng lungsod na malusog, responsable at masigla–isang lungsod n sumusuporta sa lahat ng uri ng negosyo at tumutulong para sila’y lumago—isang lungsod na nagbibigay ng iba’t ibang oportunidad sa sining, kultura at iba pang libangan–isang lungsod na nangangalaga sa kapaligiran–likas o nilikha ng tao.

Pamumuno–Komunidad ang eksperto

Ang aking pilosopiya:

Ang pikikinig ng mabuti, paghikayat sa diyalogo sa komunidad, at pagtupad sa mga ideya at inisyatiba ay pagbibigay halaga sa pamumunong pangkomunidad sa lahat ng antas.Kapag ito’y maayos na gumagana, nagbubunsod ito ng pagbabago sa komunidad. Magagandang bagay ang magaganap.

Ang aking karanasan:

Sa akin trabaho bilang community facilitator, palagian akong napapaalalahanan na ang kaalaman ukol sa kalusugan ng ng komunidad at pag-unlad ng ekonomiya ay galing a komunidad kapag ang lahat ay masiglang kumikilos ng sama-sama. Sa aking gawain kasama ang mga mamamayan ng Red Deer noong tinatanaw nila ang kinabukasan ng kultura sa siyudad, madala ipahayag ng komunidad na alam nila ang kanilang pangangailangan at paano nila ito matutugunan. Bilang pangunahing facilitator para sa proyektong ito, tinulungan ko ang mga mamamayan Red Deer na humubog  malinaw na direksyon para sa kinabukasan ng kultura at sining sa lungsod. Marami na rin akong karanasan sa iba pang mga proseso ng konsultasyon at batid kong ang komunidad ang eksperto.

Ang akong pangako bilang konsehal:

 • Magbibigay ako ng malakas at masinsing pamumuno sa pamamagitan ng pakikinig ng mabuti at pagtugon sa mga  indibidwal, organisasyon at negosyo sa sa komunidad.
 • Palalakasin ko ang proseso ng pampublikong konsultasyon.
 • Pag-iibayuhin ko ang pagpapaunlad ng komunikasyon sa pagitan ng publiko at ng lokal na pamahalaaan, at paigtingin ang pakikisangkot ng mamamayan sa mga desisyong nakaka-apekto sa kanila.

Pagpapaunlad sa Ekonomiya–haligi ng kalusugan

Ang aking pilosopiya:

Ang pagpapaunlad ng ekonomiya ay ang paghikayat sa bagong negosyo at pagtulong sa mga negosyong kasalukuyang nakatatag at higit pa. Nakapaloob dito ang kalusugan at kagalingan ng mga taong naninirahan dito sa pangmatagalang panahon. Ang pagpapaunlad ng ekonomiya ay nangangailangan ng pananaw, inobasyon, at pagkamalikhain.   Nangangailangan ito ng atensyon sa lahat ng aspeto ng komunidad, at partikular na atensyon sa mga pasilidad na umaakit at nagpapanatili sa mga manggagawa. Ang mga tao ay pumupunta sa mga syudad na buhay at masigla at nananatili sila dahil sila ay masaya at may mga trabahong gusto nila at nagbibigay sa kanila ng maayos na suweldo. Ang malusog na komunidad ay dapat masayang tirahan, matutunan at paghanap-buhayan.

Ang aking karanasan:

Ako ang may-ari ng Sunworks sa Downtown; meron din akong ilang gusaling pinapaupahan sa ibang negosyo. Sa pamamagitan ng pagkamalikhain at inobasyon, nagamit ang mga espasyo hanggang sa likuran na lumikha ng isang espasyong pansining na nakakadagdag sa seguridad sa downtown. Ako rin ay nagsilbing gabay sa marami negosyante sa aking buong karera. Naniniwala ako sa pagiging responsable, at sa pagsuong sa kalkuladong panganib para mapaunla ang oportunidad sa paglago. Naiintindihan ko ang pagbabdyet at nakakaintindi din ako ng mga financial statements. Bilang maliit na negosyante, may-ari ng ilang paupahan at community consultant, nagagamit ko ang pang-unawa ko sa negosyo a facilitation para makatuklas ng malikhaing mga paraan para sa pagpapaunlad ng ekonomiya na repleksyon ng ating syudad. Nagsilbi akong Board Member at Pinuno ng Downtown Business Association.

Ang pangako ko bilang konsehal:

 • Hahanap ako ng paraan para maibalik ang mga gusaling inabandona sa sirkulasyon para makatulong sa ekonomiya at buwis.
 • Hahanap ako ng paraan ng pagtugon sa mga prayoridad na nagbibigay ng mas mahusay na serbisyo at pagbawas sa buwis.
 • Magpapakilala ako ng programa na makakatulong sa mga developers na nagbibigay ng pasilidad sa downtown at s ibang iniatas na distrito.
 • Gagamitin ko ang aking kaalaman sa negosyo upang makapagbigay daan sa masikhay na paglago ng negosyo, kasabay ng  pagpapaunlad ng kalidad ng pamumuhay sa Red Deer.
 • Bibigyan ko ng bagong buhay ang muling pagpapasigla ng downtown at paghanap ng bagong oportunidad para sa diversification ng ekonomiya.
 • Tutulungan ko ang komunidad na maging masayang tirahan, pagkatutunan at paghanap-buhayan sa pamamagitn n pagsuporta sa mga inisyatibang tumutugon sa kalidad ng pamumuhay.
 • Hahanap ako at susuporta sa mga gawaing pagpapaunlad ng ekonomiya na repleksyon ng ating komunidad.

Kalusugan ng Kalikasan– Maalam

Ang aking pilosopiya:

Ang kalusugan ng kalikasan at kalidad ng mga green spaces ay mahalaga sa ating kalusugan at kagalingan. Tayo ay dapat kumilos upang protektahan ang ating kalikasan at dagdagan ang ating park systems. Dapat bigyan atin ng pabuya ang mga taong nagsisikap na pangalagaan ang atin kalikasan.

Ang aking karanasan:

Sa bawat porum na daluhan ko, tinutukoy ng mga mamamayan ng Red Deer ang green spaces, park systems, trails at ang paraan ng ating pangangalaga  sa kalikasan bilang isa sa mga pangunahing prayoridad. Sa maraming larangan,nangunguna ang Red Deer sa paglikha ng green spaces at pangangaga sa kalikasan. Marami sa komunidad ang nagnanais na mas mabuting tagapangalaga ng kalikasan. Tumulong ako sa 1% For The Planet na lumikha ng isang pambansang Canadian na inisyatiba na tumutulong sa Community Foundations na magbigay ng pondo sa mga inisyatibang pangkalikasan.

Ang aking pangako bilang konsehal:

 • Susuportahan ko ang mga ideya na bumabawas sa epekto ng komunidad sa kalikasan.
 • Kikilos ako para protektahan ang mga green spaces ang susuporta sa pagpapaunlad ng mga bagong parke at trails.
 • Susuportahan ko ang isang pinabuting sistema ng transportasyon sa syudad.
 • Susuportahan ko ang pagdidisenyo at implementasyon ng bike lanes para sa transportasyon.
 • Kikilos ako sa paghikayat na isali ang Red Deer sa mga plano para sa High Speed Rail sa pagitan ng Calgary at Edmonton, at hahanap ng paraan upang iugnay ito sa sentrong siyudad at sistema ng transportsyon.
 • Itutulak ko ang mas mahusay na paraan ng paghawak sa waste at storm water, upang ang tubig sa syudad ay maprotektahan at hindi dumagdag sa polusyon sa ibang komunidad.
 • Hahanap ako ng paraan para makatulong sa komunidad na bawasan ang layo na nilalakbay ng bawat mamayan gamit anilang sasakyan.

Kalidad ng Pamumuhay- kultura, paglilibang, palakasan, sining at heritage

Ang aking pilosopiya:

Sa isang masigla at maunlad n m syudad, kultura, sining at paglilibang ay pangunahin. Ang mga lugar na ito ay tunay, alam ng mga mamamayan kung sino sila at saan sila nanggaling at ang lahat ng bisita at baguhan  ay agad nakikilala ang personalidad ng lugar. Ang mga masisiglang siyudad ay may aktibong pasilidad para sa libangan at malawak na park systems. Ang mga siyudad na nagbibigay diin sa kultura, sining at paglilibang ay mga lugar na pinupuntahan at tinitirhan ng mga tao. Ang pagkamalikhain na dala nito ang nagbubunsod ng maunlad at iba ibang klase ng komersyo at nakapagpabuti ng kalidad ng pamumuhay. Kultura, sining at paglilibang ay maaaring maging economic engine ng isang malusog na komunidad.

Ang aking karanasan:

Bilang negosyante na may interes sa kultura at paglilibang, ako’y nagtrabaho sa at kasama ang pangkulturang komunidad sa humigit na dalawang dekada. Nakita ko ang epekto ng kultura at paglilibang sa ekonomiya at kalidad ng pamumuhay. Bilang miyembro ng Steering Committee para sa Culture Master Plan (2003), at bilang lead consultant para sa Culture Vision and Outline for Action (2009), mayroon akong kaalaman sa komunidad at ng mga pangangailangan nito. Nakisangkot ako sa pagpapaunlad ng plano para sa downtown.

Ang aking pangako bilang konsehal:

 • Hahanap ako ng paraan na matulungan, pagplanuhan, pondohan at paunlarin ang isang lugar para sa kultura, sining at heritage na madaling puntahan ng komunidad at konektado sa iba pang pasilidad sa lugar.
 • Tutulong ako sa paglinaw ng plano at tunguhin para sa downtown at patuloy na ilagay ang kultura at paglilibang sa planong iyon.
 • Kikilos ako para masiguro na ang lahat ay maaabot ang kultura at paglilibang.
 • Tutulong ako sa paghanap ng paraan na suportahan ang pagpapaunlad ng aquatics centre na makakatugon sa pangangailangan ng buong komunidad.

Pananagutang Panlipunan- pangangalaga sa isa’t isa

Ang aking pilosopiya:

Ang bawat mamamayan ng Red Deer ay importante at kinakailangang may serbisyong tutulong sa kanila na maabot ang pinakamataas na antas ng pamumuhay.  Karapatang sa edukasyon, paglilibang, kultura, pabahay at trabaho ay mahalaga sa bawat isa. Ang mga relasyon ay mahalaga sa pagbubuo ng social capital–tumutulong ito na ma-enjoy ang panahong mabuti at maigpawan ang mahihirap. Ang gawaing pangkomunidad ay kumplikado at maraming bahagi.

Ang aking karanasan:

Ako ay nanggaling sa pamilyang may matibay na konsyensyang panlipunan, ang mga karanasang dala ko mula pagka-bata ay patuloy na gumagabay sa aking pag-iisip hanggang ngayon. Aktibo akong nakibahagi sa pagpapaunlad ng Red Deer’s 10-Year Plan to End Homelessness ang patuloy na nagbibigay diin sa kahalagahan ng mga relasyon sa kalusugan at kagalingan ng lahat,kabilang ang mga nangangailangan. Sa nakalipas na walong taon, ako ay naging aktibong miyembro ng Board of Directors ng Red Deer & District Community Foundation at Chair ng nasabing organisasyon sa nakalipas na tatlong taon. Sa pamamagitan ng karanasang ito, nagkaroon ako ng malinaw na pagkakaintindi sa pananagutang panlipunan at kalidad ng pamumuhay. Sa loob ng panahong ito, nakahalubilo ko ang mga ahensya at mga isyu sa bawat sektor ng komunidad, mula sa social service organizations hanggang sa mga organisasyong pang-isports, mga community associations at organisasyon ng sining at kultura sa mga grupong pangkalikasan. Ang malawak at balanseng karanasang ito ang tumulong sa akin na maunawaan ang mga isyu at oportunidad na nakakaapekto sa ating lahat.

Bilang konsehal:

 • Patuloy kong susuportahan ang gawain ng komunidad sa pagtapos ng kawalan ng tahanan.
 • Kikilos ako tungo sa nararapat na pabahay na pag-aari ng komunidad na hindi magiging sanhi ng problema sa ibang bahagi ng komunidad.
 • Kikilos ako para matiyak na ang lahat ay makakagamit ng mga pasilidad na pangkultura at paglilibang.
 • Susuportahan ko ang komunidad sa paghanap ng paraan at pagbuo ng solusyon para matulungan ang mga nangangailangan sa ating komunidad.

Leave a Reply